Home › Ohřívače TUV

OHŘÍVAČE VODY

Správná volba způsobu ohřevu teplé vody pro domácnost či průmyslové použití se skládá z komplexního pohledu na požadavky aplikace, tj. na požadavky uživatele na dodávku teplé vody, která se může značně lišit mezi domácností a sportovištěm, technických i prostorových možností místa instalace. Vliv má také vzdálenost umístění ohřívače od místa spotřeby a s tím spojené tepelné ztráty, proto se v mnoha případech pro vzdálenější odběrná místa užívá samostatný menší ohřívač, který je v konečném důsledku ekonomicky efektivnější. Kvalitní izolace ohřívače je dalším velmi důležitým aspektem volby. Spolehlivost ohřívače je ovlivněna také možností servisu a údržby ohřívače tak, aby nebyla jeho účinnost snižována zanesením vodním kamenem či nedocházelo k nezvratným poškozením tanku nádoby například tím, že již není dostatečně funkční ochranná magneziová anoda.

Plynové přímoohřevné ohřívače vody
Jsou to samostatné zásobníky, které zajišťují ohřev vody pomocí plynového hořáku, který je integrován přímo v zásobníku. V podstatě jde o samostatný plynový kotel, který však plní jen funkci ohřevu vody. Takový zásobník je zcela nezávislý na plynovém kotli ústředního topení. Spaliny odcházejí nejčastěji do komína. Výhodou tohoto řešení proti nepřímoohřívaným zásobníkům je to, že zdroj tepla v létě nemusí být v provozu vůbec, protože ohřev vody zajišťuje samostatně fungující zásobník (který je zcela nezávislý na plynovém kotli, resp. zdroji tepla). K dispozici je kompletní nabídka plynových ohřívačů pro domácnosti o objemech 50-190 l a průmyslové ohřívače až do objemu 1900 l italské firmy Boschetti a ohřívače vody dodávané společností Quantum.

Nepřímoohřevné zásobníky vody
Příprava teplé vody v nepřímoohřívaném zásobníku se u většiny případů řeší jako součást centrálního topného systému. Zdrojem tepla je kotel ústředního topení, přičemž voda v zásobníku je ohřívaná prostřednictvím výměníku. Jelikož primární zdroj energie pro ohřev vody je voda, která cirkuluje v ústředním topení, nelze je použít úplně všude. Patří ale v současnosti mezi nejefektivněji pracující zásobníky. Jsou ideální pro instalaci do rodinných domů i různých sociálních zařízení, s možností napojení několika odběrných míst teplé vody na více podlažích. Vzhledem ke svému vysokému výkonu jsou efektivní, využitelné zejména při vysokém odběru teplé vody. K dispozici je kompletní nabídka zásobníků TUV pro domácnosti a průmyslové ohřívače o objemech 50 – 500 l německé firmy Bosch, italské firmy Boschetti a ohřívače vody dodávané společností Quantum.

Podle způsobu ukládání teplé vody v těle zásobníku rozdělujeme zásobníkové ohřívače na směšovací a vrstvené.
Princip fungování směšovacích zásobníků je založen na tom, že výměník ve tvaru spirály je umístěn v dolní části zásobníku, odkud se zároveň přivádí i studená voda, která má být ohřáta. Ohřátá voda přirozeně stoupá vzhůru, přičemž se směšuje s ostatní vodou v zásobníku. Tento způsob ohřevu tak zajistí, že voda je v celém objemu zásobníku ohřátá přibližně na stejnou úroveň.
Progresivním a energeticky úsporným řešením v oblasti rodinných domů a menších živnostenských provozoven je zásobník teplé vody s vrstveným ukládáním. Užitková voda se ohřívá v kotli na požadovanou teplotu (cca 60°C) a je postupně ukládána do vrchních vrstev zásobníku. Tím v zásobníku může být v jednom okamžiku v horní části již teplá voda a ve spodní části ještě studená voda. Teplá voda pro spotřebu je odebírána z vrchní části zásobníku. Tím je v krátké době umožněn odběr sice omezeného množství, ale dostatečně teplé vody. Výhodou vrstveného zásobníku je rovněž skutečnost, že teplá voda je tak k dispozici prakticky okamžitě po zapnutí kotle. Samotný vrstvený zásobník je v porovnání s konvenčním typem účinnější až o 17 %.

Quantum Společnost QUANTUM, a.s. je jedním z největších dovozců Quantum Q7-NORS plynových zásobníkových ohřívačů vody v České republice.
Všechny typy plynových zásobníkových ohřívačů vody Quantum disponují vždy několika velikostmi. Podle požadavků uživatele tak lze vybrat odpovídající velikost a výkon tak, aby náklady na přípravu teplé vody byly optimální.
V nabídce jsou ohřívače TUV od jedné americké společnosti a italských firem MTS Group-Ariston, ATI di Mariani a IDROTERMICA Group, dovážených do ČR společností Quantum, a.s.

Boschetti Výrobky italské firmy Boschetti Industrie Meccaniche s.r.l., uváděné na český trh Boschetti BGM/BD pod obchodní značkou Enbra, zahrnují komerční (průmyslové) ohřívače TUV o objemech 150 až 1900 l a plynové ohřívače pro domácnost o objemech 50 až 190 l. Objemná spalovací komora, velká teplosměnná plocha a kvalitní izolace zabezpečují účinnost ohřevu vody 86%, což přináší značné úspory nákladů na palivo a omezuje tvorbu vodního kamene uvnitř tanku.
Boschetti je tradiční rodinný podnik s více jak 45letou historií, 43 zaměstnanci, významná většina s příjmením Boschetti, s roční produkcí více než 30 000 ks závěsných, stacionárních a průmyslových ohřívačů.