Home › GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation)

Společnost BCB Plzeň, spol.s r.o.., se sídlem Na Roudné 7, Plzeň, IČO 49790641, zapsaná u u Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 4773, poskytuje následující informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, které provádí.

Osobní údaje jsou ve směrnici GDPR definovány jako veškeré informace vztahující se k identifikované či
identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů).
Jestliže jsou využity jiné termíny a definice, rozumí se jejich významem význam daný Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákonem o ochraně osobních údajů, nebo jinou relevantní legislativou.


Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU 2016/679 - GDPR, platné od 25.5.2018

Součástí servisního záznamu je i souhlas se zpracováním osobních údajů, podpisem dáváte souhlas s tímto zněním:

BCB Plzeň. spol.s r.o., Na Roudné 7, Plzeň, IČO 49790641, je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodu 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodu 1.

1. Proč údaje potřebujeme

Vaše osobní údaje potřebujeme a shromažďujeme za účelem provedení protokolu o uvedení kotle do provozu, čištění a provádění servisních zásahů na plynových zařízeních ve Vašem vlastnictví a nebo užívání. Dále i pro zpracování nabídky na dodávku a montáž plynového zařízení.

2. Jaké údaje potřebujeme

  • jméno a příjmení / název firmy
  • bydliště/ adresa firmy
  • telefonní číslo
  • IČO A DIČ
  • e-mailovou adresu

3. Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny, jsou nepřístupné třetím osobám. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronické podobě, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole za účelem ochrany dat.

4. Jak dlouho údaje uchováváme

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje, které máme k dispozici pouze na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním, budou uchovávány až do okamžiku konce platnosti dokladu, nebo když nám písemně, nebo elektronicky oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte. V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím na písemně na adresu sídla naší společnosti BCB Plzeň, spol.s r.o., Na Roudné 7, 301 00 Plzeň nebo e-mailem info@bcb-plzen.eu. Tímto okamžikem Vaše údaje z naší databáze vymažeme a odstraníme.

Základní informace o GDPR naleznete ... zde