BOSCHETTI - OHŘÍVAČE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Specifikace: komerční, pro domácnost - stacionární, závěsné


Energie je stále vzácnější a dražší. Domácnosti a firmy proto hledají úsporný systém ohřevu teplé vody s malou spotřebou a dokonalou tepelnou izolací. Těmto požadavkům plně vyhovují výrobky italské firmy Boschetti Industrie Meccaniche s.r.l., uváděné na český trh pod obchodním jménem ENBRA. Nová generace špičkových výrobků výrazně snižuje emise NOx v souladu s novými parametry ERP a evropskými směrnicemi.

Pro použití plynových ohřívačů BOSCHETTI - ENBRA hovoří mnoho předností, které garantují především ekonomický a spolehlivý provoz při mimořádně dlouhé životnosti.
Komerční (průmyslové) modely jsou nabízeny v provedení s odtahem spalin do komína (150-1000 litrů) a v provedení "turbo" s ventilátorem a uzavřenou spalovací komorou (150-590 litrů).
Převážně pro použití v domácnostech jsou určeny stacionární ohřívače vody s odtahem spalin do komína o objemech 115 až 190 l a závěsné ohřívače vody s odtahem spalin do komína o objemech od 50 do 100 l.
Na ohřívače je poskytována záruka 3 roky na vnitřní tlakovou nádobu a 2 roky na ostatní díly.

Všechny modely mají tlakovou nádobu z kvalitní oceli, vnitřní povrch je smaltovaný, popř. za tepla galvanizovaný. Ochranu proti korozi zajišťuje navíc vyměnitelná magneziová anoda.
Kvalitní, ekologicky nezávadná tepelná izolace pokrývá celý vnější povrch tanku, ve spodní části izoluje také dno spalovací komory. Tím jsou odstraněny všechny potenciální tepelné mosty.
Spalovací komora je dimenzovaná tak, aby nedocházelo ke kondenzaci a zároveň bylo dosaženo co nejvyšší tepelné účinnosti.
Produkty spalování jsou vedeny vnitřkem tanku šesti až dvanácti rovnoběžnými kouřovody s celkovou teplosměnnou plochou až 3,3 m2. Nahoře jsou pak pomocí sdružovače toku spalin soustředěny a usměrněny do středu odtahového potrubí. Toto řešení zajišťuje maximální využití odpadního tepla spalin a zároveň garantuje správnou funkci odtahového systému i při poměrně nízké teplotě spalin.
Po celém vnitřním obvodu spalovací komory je umístěn žlábek, který funguje jako jímka pro kondenzát. Pokud dojde k jeho vysrážení, pak je sveden z kouřovodů do jímky speciálními sběrnými kanálky. Odtud se kondenzát opět odpařuje a odchází do komína.
Všechny modely pro komerční použití mají možnost připojení cirkulačního potrubí do otvoru na boku nádrže.
Energetická třída dle ErP - B

Ceník ohřívačů vody Boschetti